بازگشت به جزئیات مقاله انواع عبارت‎ در روضات‌الجنات فی اوصاف‌ مدینۀ هرات دریافت دریافت PDF