1.
سلیمی ح, سجادی م. تبارشناسی مفهوم وراثت و بازتاب آن بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی در روابط بین‌الملل. غالب [اینترنت]. 20 مارس 2023 [ارجاع شده 16 ژوئن 2024];12(1):۱-۳۱. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/109