1.
انور مع, محق ن. استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار. غالب [اینترنت]. 15 مارس 2023 [ارجاع شده 13 جولای 2024];12(1):۳۳-۴۶. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/110