1.
حاجی مینه ر, تاجیک ش. نقش ترکیه در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان. غالب [اینترنت]. 20 مارس 2023 [ارجاع شده 24 می 2024];12(1):۸۷-۱۰۶. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/113