1.
صالحی م. بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در خانواده‌های چهار ناحیۀ (4، 5، 8 و 11) شهر کابل. غالب [اینترنت]. 21 دسامبر 2023 [ارجاع شده 24 آوریل 2024];12(4):۲۱۵-۲۳۳. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/145