1.
شکاری ح, سادات سع. بررسی تأثیر شایسته‌گی سازمانی بر اخلاق حرفه‌ییِ کارکنان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان. غالب [اینترنت]. 21 دسامبر 2023 [ارجاع شده 24 آوریل 2024];12(4):۱۸۹-۲۱۳. قابل دسترس در: https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/170