فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal <p><strong>محل نشر:</strong> افغانستان</p> <p><strong>آغاز نشر:</strong> خزان ۱۳۹۱</p> <p><strong>ناشر:</strong> پوهنتون/ دانش‌گاه غالب</p> <p><strong>توالی نشر:</strong> فصل‌نامه (حمل، سرطان، میزان، جدی)</p> <p><strong>موضوعات:</strong> علوم اجتماعی (اقتصاد و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، جامعه‌شناسی، شرعیات و علوم اسلامی، فلسفه و منطق، تاریخ و جغرافیا، علوم انسانی، زبان‌شناسی، علوم تربیتی)</p> <p><strong>دست‌رسی آزاد و رایگانِ کامل‌متن:</strong> بله</p> <p><strong>زبان نشر:</strong> فارسی و پشتو (باچکیدۀ انگلیسی)</p> <p><strong>سیاست فصل‌نامۀ غالب در مورد رعایت حقوق مؤلف و سرقت علمی: </strong>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، جهت حفظ حقوق مؤلف و پرهیز از سرقت علمی، تمام مقالاتِ دریافتی را قبل از داوری، از طریق سامانۀ مشابه‌یاب متون <a title="سامانه مشابه‌یاب متون سمیم نور" href="https://www.samimnoor.ir/view/fa/Default/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c?ID=1&amp;LID=1">سمیم نور</a>، بررسی می‌کند؛ مقالات با بیش‌ از ۳۰ درصد مشابهت، قابل پذیرش نیست و رد می‌گردد. </p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، با جواز رسمی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان، از خزان ۱۳۹۱، در دو حوزۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی، مقالات علمی - پژوهشی نویسنده‌گان کشور و خارجی را چاپ و نشر می‌نمود؛ و از شمارۀ زمستان ۱۴۰۱، تنها مقالات علمی - پژوهشی را در حوزۀ علوم اجتماعی منتشر می‌کند. این نشریه دارای شماره استاندارد بین‌المللی آنلاین (۶۴۴۱-۲۷۸۸) و چاپی (۴۱۵۵-۲۷۸۸) است و تمام قوانین و مقررات انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشیِ داخلی و بین‌المللی را رعایت می‌نماید.</p> <p>فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، از سوی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به نشر می‌رسد و از جمله نشریات با دست‌رسی آزاد است. همه نویسنده‌گان و دست‌اندرکاران این مجله، ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشر می‌باشند.</p> <p>تمام اطلاعاتِ نویسنده‌گان در راستای فعالیت‌های مجله مورد کاربرد قرار می‌گیرد و هیچ استفادۀ دیگری از اطلاعات صورت نمی‌گیرد و نزد مجله، محفوظ می‌ماند.</p> پوهنتون/ دانش‌گاه غالب fa-IR فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب 2788-4155 تبارشناسی مفهوم وراثت و بازتاب آن بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی در روابط بین‌الملل https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/109 <p>‌فلسفۀ علومِ زیستی و علومِ اجتماعی از زمان آغاز بحث‌‏های علمی پیرامون مفهوم وراثت و انتقال صفات از والدین به فرزندان، ‌مسیر پُرفراز‌و‌نشیبنی را طی کرده‏‌اند. این‌که ذات بشر از پیش و به‌واسطۀ خصوصیات ژنتیکی تعیین می‌شود یا تحت تأثیر محیط برساخته می‌شود، پرسش بنیادینی بوده است، که به یکی از مهم‌ترین مناظرات علم فلسفه، یعنی مناظرۀ طبیعت و پرورش شکل داده است. این مقاله درصدد بوده است تا جدایی و گسست امر اجتماعی از امر زیستی را از دریچۀ تبارشناسی مفهوم وراثت بررسی و پیامدهای آن را بر نژادگرایی جریان اندیشه‌ورزی روابط بین‌الملل‌ نشان دهد. پرسش اصلی این مقاله این بوده است که: ‌تبارشناسی مفهوم وراثت چه تأثیری بر جریان اندیشه‌ورزی روابط بین‌الملل به معنای عام گذاشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش از روش تبارشناسی استفاده کرده‌ایم. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تطور مفهوم وراثت در نیمۀ نخست قرن بیستم باعث ورود بحث‌های نژادگرایی در قالب جنبش به‌نژادی در نظریۀ روابط بین‌الملل و به‌طور خاص جریان تفکر آلمانی این رشته شده است. هم‌چنین از دهۀ ۱۹۸۰ با استعلای فلسفۀ علوم اجتماعی از علوم زیستی، مدل استاندارد تفکر علوم اجتماعی منجر به چرخش‌های گفت‌مانی و معنایی در نظریۀ روابط بین‌الملل شد و این نوع نگاه در ره‌یافت پسااستعمارگرایانه به مسألۀ نژاد بازتاب یافت.</p> حسین سلیمی ماندانا سجادی حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-20 2023-03-20 40 1 ۱ ۳۱ 10.58342/ghalibqj.V.40.I1.1 استراتیژی‌های بقا و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های فرّار https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/110 <p>دنیا اکنون یک دِه‌کدۀ کوچک است. تحولات در یک گوشۀ آن، به سرعت همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحولاتِ بسیار، جوامع و سازمان‌ها را متأثر می‌سازد و محیط کار را بی‌ثبات می‌نماید؛ پس لازم است تا سازمان‌ها برای بقا و پایداری، خود را با این تحولات وفق دهند تا متأثر نگردند. این یعنی، داشتن استراتیژی‌هایی‌که بتواند بقای آنان را تضمین و سازمان را پایدار نماید؛ باتوجه به این امر، این تحقیق بر اساس هدف آن از نوع کاربردی می‌باشد و با جست‌وجو در پی این بوده است که:‌ استراتیژی‌های بقا و پایداری برای پوهنتون غالب هرات کدام‌هایند، و کدام‌یکی این استراتیژی‌ها برای بقا و پایداری پوهنتون غالب هرات اهمیت بیش‌تری دارد؟ این تحقیق کاربردی داده‌های کمّی و کیفی را به شیوۀ تحلیل سلسله‌مراتبی AHP و از طریق برنامة Expert Choice مورد تحلیل قرار داده است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه بوده که از مطالعات کتاب‌خانه‌یی ترتیب گردیده است. اولویت‌بندی و وزن‌دهی استراتیژی‌ها، توسط هفت تن از خبره‌گان، که هیئت ره‌بری پوهنتون غالب هرات بودند، صورت ‌پذیرفت. نتایج حاکی از این است، که استراتیژی‌های مدرن‌شدن، مدیریت مصارف و تنوع تولید یا خدمات، مهم‌ترین استراتیژی‌های بقا و پایداری برای پوهنتون غالب هرات اند.</p> محمد عابد انور نصیراحمد محق حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-15 2023-03-15 40 1 ۳۳ ۴۶ 10.58342/ghalibqj.V.40.I1.2 ابزارهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/101 <p>دیپلماسی فرهنگی، تلاشی برای درک، آگاهی‌ و مشارکت مردم است. کشورها به کمک دیپلماسی فرهنگی به دنبال تثبیت و تقویت جای‌گاه خود در محیط بین‌الملل هستند. استفاده از دیپلماسی فرهنگی و به‌کار‌بستن آن در سیاست خارجی موجب شکل‌گیری هژمونی فرهنگی می‌شود. دیپلماسی فرهنگی از طریق ابزارهایی که ‌برای هر کشور مختص است، اعمال می‌شود. ابزارهای فرهنگی‌، که قدرت‌مندتر از سایر ابزارها ازجمله سیاسی، اقتصادی و حتا نظا‌می‌ هستند، می‌توانند اهداف و آرمان‌های ملّی‌ را پیش ببرند. در این پژوهش برای پاسخ به این سوال که ابزاراهای دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان کدام‌هایند؟ با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌یی و به روش تحلیلی-کاربردی، مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که افغانستان می‌تواند با استفاده از ابزارهای موجود در دیپلماسی فرهنگی خود، در تقویت اهداف و منافع دیپلماسی فرهنگی و افزایش نفوذ فرهنگی کشور، گام بردارد.</p> توریالی غیاثی حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-09 2023-03-09 40 1 ۴۷ ۶۶ 10.58342/ghalibqj.V40.I1.3 تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/112 <p>دانش‌گاه‌ها، یکی از مهم‌ترین مراکز رشد علمی و فرهنگی در جوامع مختلف به‌شمار می‌آیند. دانش‌گاه‌های امروز‌، به نهادهایی مبدل‌ شده‌اند که علاوه بر کارکردهای علمی- آموزشی و تحقیقی، نقش بسیار مهم و تأثیرگذار اجتماعی و فرهنگی را ایفا می‌نمایند؛ بنابراین، برحسب ضرورت، دراین تحقیق تلاش گردید تا تصور هرات‌نشینان (خبره‌گان و مردم عوام) از پوهنتون غالب مشخص گردد. اشتراک‌­کننده‌گان تحقیق، شهروندان شهر هرات بوده و براساس نمونه­‌گیری احتمالی تصادفی ساده، جمعیت نمونه‌یی که حاصل فرمول شوماخر و لومکس به تعداد 670 نفر بوده، با استفاده از پرسش‌نامه تحت مطالعه قرار گرفته‌اند. اطلاعات به‌دست‌آمده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 و Smart PLs 30 مورد تحلیل قرار گرفته، ‌که نتایج آن حاکی از آن‌است که به ترتیب در سطح خبره‌گان و مردم عوام، ارزش‌های پیوندی پوهنتون و جامعه به ترتیب با ضریب تأثیر 0.910 و 0.950 بیش‌ترین اهمیت و ارزش‌های مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در سطح خبره‌گان با ضریب تأثیر 0.665 و ارزش‌های سازو‌کار آموزشی در سطح مردم عوام با ضریب تأثیر 0.624 پایین‌ترین درجۀ اهمیت را از آن خود نموده است.</p> علی‌ احمد امیری فیروزاحمد گنجی زلمی کامیار عبدالمجید عزیزی حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-20 2023-03-20 40 1 ۶۷ ۸۶ 10.58342/ghalibqj.V40.I1.4 نقش ترکیه در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/113 <p>ترکیه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌یی و عضو ناتو، نقش فعّالی در تحولات افغانستان در سال‌های اخیر ایفا کرده است. در‌واقع پس از حملۀ ائتلاف با ره‌بری امریکا به افغانستان در سال 2001، ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای ناتو در حوزۀ غیرنظامی در افغانستان فعّال بوده و پس از خروج امریکا و ناتو، تلاش کرده است تا نفوذ خود را در این کشور حفظ کند. در این راستا، پرسش اصلی تحقیق این بوده است که نقش ترکیه در تحولات افغانستان چه بوده است؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و کاربست نظریة نقش، انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که: نقش ترکیه در افغانستان علی‌رغم تغییر روش‌ها و ابزارهای هم‌کاری، مبتنی بر حفظ نفوذ ترکیه در این کشور به‌عنوان نشانه‌یی از مؤلفه‌های قدرت منطقه‌یی ترکیه و ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی با غرب، خصوصاً امریکا بوده است.</p> رحمت حاجی مینه شیرین تاجیک حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-20 2023-03-20 40 1 ۸۷ ۱۰۶ 10.58342/ghalibqj.V40.I1.5 چالش‌های مفهوم اسیر جنگی https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/114 <p>از‌مهم‌ترین ستون‌های حقوق بین‌المللِ بشردوستانه، تفکیک رزمنده‌گان از غیرنظامیان بوده است. ویژه‌گی بارز خصیصۀ رزمنده‌گی این است، که آن‌ها حق مشارکت در درگیری‌ها را دارند. رزمنده‌گان به صرف انجام اقدامات قانونی در جنگ، تعقیب و مجازات نمی‌شوند و پس از پایان مخاصمات، می‌بایست آزاد شوند. شناسایی وضعیت اسیر جنگی، مقدمۀ لازم برای بهره‌مند‌شدن رزمنده از این حقوق است. ایالات متحده جهت محرومیت جنگ‌جویان وابسته به طالبان و القاعده در جنگ افغانستان، از شناسایی وضعیت اسیر جنگی برای دست‌گیرشده‌گان، خودداری کرد و از آن‌ها با‌عنوان رزمندة غیرقانونی نام برد تا بتواند آن‌ها را برای مدت نامحدودی در بازداشت نگه دارد. هدف این تحقیق، بررسی مسؤولیت بین‌المللی دولت امریکا در وضع این قانون و ضرورت الغای این مقرره بوده است. سوال اساسی این پژوهش این بوده‌ که: که رویکرد جدید امریکا، به‌ویژه قانون 2006م تا چه میزان با مقررات حقوق بشردوستانه مطابقت دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می‌باشد و شیوۀ ‌گردآوری اطلاعات، کتاب‌خانه‌یی است. با بررسی قواعد حقوق بین‌الملل از‌جمله رویۀ قضایی بین‌المللی به این یافته‌ها دست یافته‌ایم که: قانون مذکور علاوه بر مغایرت با مقررات کنوانسیون سوم ژنو، رویۀ خطرناکی را در روابط بین‌المللی ایجاد خواهد کرد و پس‌رفتی در رعایت قواعد مسلم حقوق بشردوستانه در حوزۀ حقوق رزمنده‌گان می‌باشد، که در چند دهۀ اخیر، رو به توسعه و پیش‌رفت نهاده است.</p> ستار عزیزی امید حکیم‌زاده وحید سدید حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-20 2023-03-20 40 1 ۱۰۷ ۱۲۸ 10.58342/ghalibqj.V40.I1.6 سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی دوجانبۀ افغانستان https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/103 <p>کشورها در عرصۀ بین‌الملل برای به دست‌آوردن حداکثر امتیازات و داشتن روابط و تعامل حسنه با سایر کشورها و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ منطقه‌‌یی و جهانی، که باهم رقابت دارند، به اتخاذ سیاست خارجی متوازن می‌پردازند. اتخاذ سیاست خارجی متوازن مانع از تبدیل‌شدن کشور اتخاذ‌کنندۀ این سیاست به میدان رقابت و جنگ‌های نیابتی بین کشورهای دیگر می‌شود. امارت اسلامی افغانستان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن توانسته است در عرصۀ دیپلماسی دوجانبه با بعضی از کشورها ارتباط داشته باشد. حال پرسش این است که اتخاذ سیاست خارجی متوازن از سوی امارت اسلامی افغانستان در دیپلماسی دوجانبة این کشور با سایر کشورها چه دست‌آوردی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش از منابع ‌کتاب‌خانه‌یی و به روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که امارت اسلامی افغانستان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن در دیپلماسی خود موفق بوده و توانسته<sup> ‌</sup>با قدرت‌های بزرگ منطقه‌یی و جهانی باوجود رقابت، روابط و تعامل حسنه داشته، بعضاً دیپلُماتانی را نیز به این کشورها فرستاده است.</p> کاکه تاجیک محمدی‌ حق نشر 2023 فصل‌نامه علمی -پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-15 2023-03-15 40 1 ۱۲۹ ۱۴۳ 10.58342/ghalibqj.V40.I1.7 عناصر حمّاسه در داستان ضحّاکِ شاه‌نامه https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/115 <p>فردوسی، بزرگ‌ترين حماسه‌سرای ايرانِ کهن، و شاه‌نامه ارزش‌مندترين اثر حماسی در ادب فارسی است. اين كاخ بلند نظم فارسی را از چشم‌اندازهای گوناگون می‌توان نگريست. داستان‌ها در شاه‌نامه نقشی مهم و سازنده دارند و از زاويه‌های مختلف قابل تحليل و بررسي اند. یکی از داستان‌های شاه‌نامه داستان‌ ضحّاک است. هدف این تحقیق یافتن پاسخ به این پرسش بوده‌ است که: عناصر و نمادهای حمّاسی در داستان ضحّاک کدام‌هایند؟ این تحقیق براساس هدف، بنیادی – نظری، براساس ماهیت داده‌ها، کیفی و روش نقد داده‌ها، تحلیلی – توصیفی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که: عناصر مهمِّ این داستان، جنگ‌آوری و شه‌سواری، حضور حیوانات، زمان‌ها و مکان‌های ابهام‌دار، پیش‌گویی و کشتن نوزادان، خواب‌دیدن و سحر و جادو است.</p> پوهندوی فضل احمد فاضل پوهنیار سوما نظری حق نشر 2023 فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2023-03-15 2023-03-15 40 1 ۱۴۵ ۱۶۰ 10.58342/ghalibqj.V40.I1.8