بازگشت به جزئیات مقاله تحلیل جامعه‌شناختی جزاهای بدیل حبس در حقوق کیفری افغانستان دریافت دریافت PDF