اهداف و زمینه‌ها

دیدگاه

فصل‌نامۀ علمی – پژوهشیِ غالب، با داشتنِ جای‌گاهِ قابل قبول در سطح ملی، می‌خواهد در آینده، به عنوان فصل‌نامه‌یی بین‌المللی، جای‌گاهِ بلندی را در میان نشریاتِ جهان به خود اختصاص دهد.

رسالت

فصل‌نامۀ علمی – پژوهشیِ غالب، رسالت خود می‌داند تا با امکانات در دست‌داشتۀ خود، تلاش‌های هدف‌مندی را در راستای همه‌گانی‌سازی یافته‌های پژوهشی در حوزه‌های علوم اجتماعی انجام دهد. 

اهداف

هدف عمومی

ترویج فرهنگِ پژوهش، نشر و همه‌گانی‌سازی یافته‌های جدید علمی، در حوزه‌های علوم اجتماعی، جهتِ سامان‌بخشیِ ‌مسائل گوناگون افغانستان و جهان.

اهداف اختصاصی

 1. تشویق پژوهش‌گران، برای حلِ مسائل گوناگون افغانستان از طریق پژوهش؛
 2. ایجادِ فرهنگِ گفت‌و‌گوی علمی به جای نزاع‌ها و مناقشه‌های ناپسند؛
 3. شناساندنِ چهرۀ علمی پوهنتون/ دانش‌گاه غالب به جامعه و جهان؛
 4. رساندنِ دانشِ اندیش‌وران کشور به سایر نقاط جهان و برعکس؛
 5. به‌جاآوردنِ حقی‌که جامعه با اعتماد خویش بر پوهنتون/ دانش‌گاه غالب دارد.

ارزش‌های فصل‌نامۀ علمی – پژوهشی غالب

 1. پای‌بندی به ارزش‌های اسلامی، ملی و جهانی؛
 2. ارج‌گزاری به عُرف و عنعناتِ همه اقشار افغانستان و جهان؛
 3. نشر منصفانه و بی‌طرفانۀ دست‌آوردهای علمی – تحقیقی؛
 4. احترام‌گذاشتن به تمام دیدگاه‌های پژوهش‌گران؛
 5. حفظِ استقلالیت در تحقیقات علمی؛
 6. پای‌بندی به حفظ اصول اخلاقی در تحقیقات علمی؛
 7. پای‌بندی به حفظ حقوق محقق/ پژوهش‌گر در تحقیقات.

حوزۀ فعالیت‌های تخصصی فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب

فصل‌نامۀ علمی – پژوهشی غالب، در دو حوزۀ کلان: علوم طبیعی و علوم اجتماعی فعالیت می‌نمود. و از شمارۀ زمستان 1401، صرفاً درحوزۀ علوم اجتماعی، مقالات علمی را منتشر می‌کند. منظور ما از علوم اجتماعی، این علوم هستند: اقتصاد و مدیریت، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، جامعه‌شناسی، شرعیات و علوم اسلامی.