اطلاعات برای خواننده‌گان

به خواننده‌گان عزیز توصیه می‌کنیم که برای دریافت خبرهای انتشاراتی این مجله با کلیک کردن بر روی لینک ثبت‌نام در بالای صفحات ثبت‌نام کنند. در نتیجه شما از طریق ایمیل فهرست مطالب هر شمارۀ جدید را دریافت خواهید داشت. برای اطلاع از محرمانه‌گی اطلاعاتی که وارد می‌کنید بیانیۀ محرمانه‌گی مجله را مطالعه نمایید. در این بیانیه آمده است که ایمیل‌هایی که وارد می‌کنید برای مقاصد دیگر به‌کار نخواهد رفت.