سیاست‌های حفظ دیجیتال مقالات

آرشیو وب‌سایت نشریه

تمام مقالات نشریه به دو روش آرشیو می‌شوند: نسخۀ پی دی اف تمام مقالات در وب‌سایت نشریه به‌صورت آنلاین و در دست‌رس خواننده‌گان است. نسخۀ پشتی‌بان مقالات در کمپیوتر دفتر نشریه نگه‌داری می‌شود. درصورت بروز مشکل در وب‌سایت نشریه و از بین‌رفتن اطلاعات مقالات، هر یک از مقالات در فاصلۀ زمانی کم‌تر از ۳۶-۲۴ ساعت مجدد به صورت آنلاین در وب‌سایت نشریه منتشر خواهد شد.

پای‌گاه‌های نمایه‌کننده

اطلاعات اصلی و چکیدۀ مقالات منتشرشده در مجلۀ غالب، در پای‌گاه DOAJ نمایه شده است؛ هم‌چنین اطلاعات اصلیِ مقالات در (Crossref) نیز بارگذاری می‌شوند. 

بایگانی شخصی

کلیه نویسنده‌گان می‌توانند مقالات خود را بلافاصله پس از انتشار در وب‌سایت نشریه، در سیستم شخصی یا وب‌سایت مؤسسۀ خود آرشیو کنند.