فرایند پذیرش و داوری

   هدف اصلی فرایند داوریِ فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب، ارتقای کیفی مقالاتی است که در نشریه منتشر و چاپ می‌شود. به‌ این منظور، اهتمام اصلی نشریه انتشار و چاپ مقالاتی است که از نظر علمی دارای کیفیت بالایی هستند.

نوع داوری: دوسو ناشناس

 مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات به شرح زیر است:

 ۱. بررسی اولیه

ـ کنترول مقاله از نظر رعایت موارد یادشده در ره‌نمای نویسنده‌گان و فُرمت نشریه، در صورت وجود ایراد در فایل‌ها و رعایت‌نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد؛

ـ در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله مشابهت‌یابی شده و برای تعیین سطح و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه، برای سردبیر ارسال می‌شود:

  • در صورتی‌که درصد مشابهت مقاله طبق ضوابط نشریه و  نظر سردبیر در خصوص موارد یادشده، مثبت باشد، مقاله جهت تعیین داور به سردبیربخش  ارسال می‌شود؛
  • درصورتی‌که نظر ایشان منفی باشد، نامۀ عدم پذیرش مقاله توسط سردبیر به نویسنده ارسال می‌شود.

۲. ارسال به داوری

 در صورت تکمیل بودن فایل‌ها و رعایت‌شدن فُرمت نشریه به صورت کامل، مقاله توسط سردبیربخش هم‌زمان برای یک یا دو  داور ارسال می‌شود.

 ۳. دریافت نتایج داوری

 پس از دریافت نتایج داوری، مقاله با رعایت شرایط ذیل به نویسنده ارسال می‌شود:

  • در صورتی‌که نتیجۀ دو داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
  • در صورتی‌که نتیجۀ یک داوری مثبت و یک داوری منفی باشد، با تصمیم سردبیر، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد؛
  • در صورتی‌که نتیجۀ دو داوری منفی باشد، نامۀ عدم پذیرش توسط سردبیربخش به نویسنده ارسال می‌شود.

 ۴. دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی

درصورت کامل‌بودن فایل‌های اصلاح‌شده توسط نویسنده و رعایت موارد یادشده در نامۀ ویرایش، مقاله برای یکی از داوران قبلی، جهت کنترول اصلاحات نهایی ارسال می‌شود.

  • در صورتی‌که اصلاحات نویسنده به‌طور کامل مورد تأیید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور نامۀ پذیرش به سردبیر ارجاع داده می‌شود؛
  • در صورتی‌که برخی از اصلاحات مورد تأیید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترول به داور نهایی ارسال می‌شود. در صورتی‌که اصلاحات نویسنده به‌طور کامل مورد تأیید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور نامۀ پذیرش به سردبیر ارجاع داده می‌شود.

۵.  قرار گرفتن مقالات پذیرفته‌شده در فهرست مقالات آمادۀ انتشار

 تمامی مقالات پس از پذیرش توسط سردبیر در فهرست مقالات آمادۀ انتشار قرار می‌گیرند.

۶. انتشار مقاله

تمامی مقالات، پس از صفحه‌آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار، برای نویسندۀ مسؤول ارسال می‌شوند، تا در صورتی‌که مواردی نیاز به کنترول و تغییر داشته باشند، انجام و در نهایت، تایید نویسندۀ مسؤول برای انتشار اخذ می‌شود.

نکته: لازم به ذکراست تمامی مکاتبات با نویسندۀ مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به‌صورت مختصر به اطلاع سایر نویسنده‌گان می‌رسد. پی‌گیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسندۀ مسؤول مقاله انجام می‌شود.