پرسش‌های متداول

   ۱. آیا می‌توان چند مقاله به طور هم‌زمان برای چاپ به مجله ارسال نمود؟

    خیر. هرگاه نتیجۀ داوری مقاله‌یی که ارسال نموده‌اید مشخص شد، آن‌گاه می‌توانید نسبت به ارسال مقالۀ بعدی خود اقدام کنید

    ۲. آیا می‌توان مقالۀ خود را به چند مجله ارسال نمود؟

    خیر. این خلاف اخلاق در نشر است؛ اگر چنین کاری صورت گیرد، مقالۀ شما چاپ و نشر نخواهد شد؛ و اگر چاپ شده باشد از آن صلب اعتبار خواهد شد. سپس نام شما در لیست سیاه مجله قرار خواهد گرفت و هیچ مقالۀ دیگری از شما پذیرفته نخواهد شد.

    ۳. آیا لازم است همه نویسنده‌گان مقاله را ارسال نمایند و با دست‌اندرکاران مجله در ارتباط باشند؟

     خیر. نویسندۀ مسؤول، پی‌گیری روندِ ارزیابی تا چاپ مقاله را می‌تواند جویا شود.