احوال شخصی یا نظام خانواده در آیین یهود

نویسندگان

DOI:

https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.8

واژه‌گانِ کلیدی:

احوالِ شخصی، آیینِ یهود، نظامِ خانواده

چکیده

احوال شخصی از ابتدای خلقت تاکنون از مسائل مهم و اساسی در زنده‌گی انسان بوده و از جای‌گاه برجسته‌یی نزد انسان‌­‌ها برخوردار است. هرکدام از ادیان آسمانی و بشری اهمیت ویژه‌یی به این امر قائل‌اند، چنان‌که باب خاصی را در کتاب‌‌های فقهی و حقوقی خود برای آن باز نموده‌اند. یکی از آیین‌های آسمانی، یهودیت می‌­باشد؛ این آیین اهمیت ویژه‌یی به موضوع احوال شخصی قائل شده است. اهمیت موضوع در این است که روابط نزدیک در بعضی از مسائل عبادی که تحریف نشده باشد و موضوعات دیگری، میان ادیان آسمانی، به‌خصوص اسلام و یهودیت وجود دارد. این تحقیق در حقیقت پاسخی است به این سؤال که: احوال شخصی (نظام خانواده) در آیین یهود از ‌چه اهمیت و جای‌گاهی برخوردار بوده و چه‌گونه عملی می­‌گردد؟ این تحقیق به شیوۀ کتاب‌خانه‌یی با روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است و با استفاده از منابع معتبر تاریخی و عقیدتی و مطالعۀ این منابع در قالب کتاب بهره گرفته شده است. نتایجی‌که از این تحقیق به‌­دست می‌­آید، این است که هر دینی دارای احکام مختلف تشریعی خود است‌ و آن را به روش و شیوۀ خاص خود انجام می­دهد. در بعضی موارد، وجوه تشابه در این ادیان زیاد است، ممکن است همین تشابهات به‌گونه­‌یی ما را متوجه این موضوع گرداند، که منشأ اولیۀ این ادیان در ابتدا یکی بوده باشد.

شناخت‌نامۀ نویسنده

پوهندوی نصیراحمد ایوبی، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات

استاد پوهنخی/ دانش‌کدة شرعیات، پوهنتون/ دانش‌گاه هرات، هرات، افقانستان

سرچشمه‌ها/ منابع

اسفارپنج‌گانۀ تورات. (1364 هـ ش). مترجم: سیدابوالفضل ساقی. تهران‌: اندیش‌کدۀ اریحا.

خطيب، انور. (1964 م). الأحوال الشخصية خصائص الشخص الطبيعي. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.

خلف، عبدالسلام هاشم. (1998 م). الصیام فی التاریخ. قاهره: المجلس الأعلی للشؤون الاسلامیة.

دورانت، ویل. (1986 م). قصةالحضارة. مترجم: محمد بدران. لجنةالتألیف و الترجمة والنشر.

زحيلي، وهبه. (1992 م). الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق: دار الفكر المعاصر.

سرور، محمد شکری. (1979 م). نظام الزواج فی الشرائع الیهودیةوالمسیحیة. دمشق: دارالفکرالعربی.

شلبی، احمد، رؤوف. (1973 م). مقارنةالأدیان (الیهودیة). قاهرة، مصر: مکتبة النهضة المصریة.

شلبی، احمد، رؤوف. (1985 م). یاأهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء. قاهرة، مصر: دارالبشیر.

شنودة، زکی. (1975 م). المسیح، شخصیته وشریعته و طبیعته. قاهره، مصر: مطبعةالعالم العربی.

صاوي، محمد احمد. (1946 م). موجز في القانون الدولي الخاص المصري. قاهره، مصر: بی‌جا.

ظاظا، حسن. (1971 م). الفکرالدینی الاسرائیلی- اطواره و مذاهبه. اسکندریة، مصر: معهدالبحوث و الدراسات العربیة.

ظبياني، محمود؛ عمرو، عبدالفتاح. (1990 م). القضاء والإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. صنعاء: دار الإيمان.

عرفان، فتاح، عبدالحمید. (1997م). الیهودیة. عمان، اردن: دارعمار.

عمرو، عبدالفتاح. (1998 م). السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية. قاهره، مصر: دارالنفائس.

عبدالمنعم، فواد. (1994 م). ابحاث فی الشرائع الیهودیةوالمسیحیة. دمشق: دار الفكرالعربی.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب. (1415 ق). القاموس المحیط. بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیة.

كشبور، محمد. (1999 م). الوسيط في قانون الأحوال الشخصية. بیروت، لبنان. بی‌جا.

References

The Pentateuch of the Torah. (1364 AH). Translator: Sayyedaboulfazl Saqi. Tehran: Jericho think tank. (in Persian)

Khatib, Anwar. (1964). Personal characteristics are the characteristics of a natural person. Beirut: Al-Hayat Library Publications. (in Arabic)

Khalaf, Abdul Salam Hashem. (1998). Fasting in history. Cairo: Majlis Al-Ali for Islamic Affairs. (in Arabic)

Durant, Will. (1986). The story of civilization Translator: Mohammad Badran. Authoring, Translation and Publishing Committee. (in Arabic)

Zaheli, Wahbe. (1992 AD). Islamic jurisprudence and jurisprudence. Damascus: Dar al-Fakr al-Mawdeen. (in Arabic)

Sarwar, Mohammad Shukri. (1979). The marriage system in Jewish and Christian laws. Damascus: Dar al-Fikr al-Arabi. (in Arabic)

Shelbi, Ahmed, Raouf. (1973). Comparison of religions (Judaism). Cairo, Egypt: Al-Nahda Al-Masriyya School. (in Arabic)

Shelbi, Ahmed, Raouf. (1985). O People of the Book, exalted be the word. Cairo, Egypt: Dar al-Bashir. (in Arabic)

Shenouda, Zaki. (1975). Al-Masih is his personality, law and nature. Cairo, Egypt: Al-Alam Al-Arabi Press. (in Arabic)

Sawi, Mohammad Ahmad. (1946). A summary of Egyptian international law. Cairo, Egypt. (in Arabic)

Zaza, Hassan. (1971). Al-Fikr al-Dini al-Israili - Atwarah and Madhabah. Alexandria, Egypt: Institute of Arabic Studies and Studies. (in Arabic)

Zabiani, Mahmoud; Amr, Abdul Fattah. (1990 AD). Judiciary and legal proof in Islamic jurisprudence and Yemeni law. Sana'a Believer. (in Arabic)

Irfan, Fattah, Abdul Hamid. (1997). Judaism Amman, Jordan: Dar Emar. (in Arabic)

Amr, Abdul Fattah. (1998). Shari'a policy in personal situations. Cairo, Egypt: Dar al-Nafis. (in Arabic)

Abdul Manim, Fawad. (1994). Studies in Jewish and Christian Laws. Damascus: Dar al-Fakral Arabi. (in Arabic)

Firozabadi, Mohammad bin Yaqub. (1415 AH). Encyclopaedia of the environment. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiya. (in Arabic)

Kashbour, Mohammad. (1999). Mediator in personal status law. Beirut, Lebanon. (in Arabic)

Downloads

چاپ شده

2023-12-21

ارجاع به مقاله

ایوبی ن. (2023). احوال شخصی یا نظام خانواده در آیین یهود. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی غالب, 12(4), ۱۴۵-۱۶۶. https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I.4.8