دوره 10 شماره 3 و 4 (1400): دوره و سال دهم نشراتی، شماره‌های سوم و چهارم، خزان و زمستان ۱۴۰۰

					View دوره 10 شماره 3 و 4 (1400): دوره و سال دهم نشراتی، شماره‌های سوم و چهارم، خزان و زمستان ۱۴۰۰
چاپ شده: 2022-03-01

علوم اجتماعی

 • دیدگاه‌های توحیدی- عرفانی شیخ‌الاسلام انصاری

  پوهاند فضل‌الرحمن فقیهی
  1-20
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.9
 • شاه‌نامه‌ستایی یا شاه‌نامه‌ستیزی؟ (بازتاب شاه‌نامه در آثار شاعران، نویسنده‌گان و مورخان)

  دکتر محمود بشیری ، دکتر نیلوفر انصاری
  21-42
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.12
 • سیاست خارجی افغانستان از (2001 تا 2020 م)

  دکتر محمد طاهر تنزه‌ای
  43-61
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.14
 • نقد جامعه‌شناختی شعرِ سخا (با بررسی‌ مجموعه‌شعریِ چهارفصل زشت تقویم)

  دکتر غلامرضا مستعلی پارسا ، غلام رسول رحمانی orcid icon
  63-79
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.15
 • رواداری مذهبی، راهی برای ایجاد دنیای عاری از خشونت

  دکتر عبدالملک وحیدی ، دکتر سید عظیم فقیری
  79-93
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.16
 • جنایات جنگی در آموزه‌های اسلامی

  خواجه معراج‌الدین‌نائل‌‌ ، دکتر محمد اسحاق نوری‌
  95-112
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.17
 • بررسی قابلیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانش‌گاه‌های خصوصی شهر هرات از منظر بازار کار

  علی‌الله آزاد ، نازیه محمدیار ، مژده آزاده ، مرضیه محمدیار ، پروین آزاده
  113-128
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.18
 • بررسی خدمات پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به محصلان مطالعۀ موردی: پوهنتون‌های خصوصی ولایت هرات

  جلیل احمد پویا ، محمدعابد انور ، علی احمد امیری
  129-154
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.19
 • تسامح در عبادات از دیدگاه سنت نبوی (مطالعۀ موردی: تسامح در ادای زکات)

  دکتر سید عبدالماجد غوری ، عبدالناصر امینی
  151-166
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.20
 • دادوستد سهام از دیدگاه شریعت اسلام

  فضل‌الرّب فقیهی
  167-185
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.21
 • رابطۀ ره‌بری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی با نقش میانجی درگیر‌شدن با کار در دانش‌گاه غالبِ هرات

  احمد فرید فانوس غوثیار
  117-202
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.23
 • بررسی تأثیر فرهنگ سلسله‌مراتبی و بازاری بر فساد اداری (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی ولايت‌های هرات و فراه)

  علی‌احمد امیری
  203-216
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.24

علوم طبیعی