دوره 10 شماره 2 (1400): دوره و سال دهم نشراتی، شمارۀ دوم، تابستان ۱۴۰۰

					View دوره 10 شماره 2 (1400): دوره و سال دهم نشراتی، شمارۀ دوم، تابستان ۱۴۰۰
چاپ شده: 2021-09-06

شماره کامل

علوم اجتماعی

 • شعر و شخصیت شیخ شرف‌الدین بوعلی قلندر

  دکتر احمدغنی خسروی
  ۱-۱۴
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.44
 • راه‌کارهای حقوقی بهبود سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان

  دکتر عبدالملک وحیدی
  ۱۵-۳۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.45
 • خوانش مکتوبات مولانا بر اساس تاریخ‌گرایی نو

  دکتر شیرزاد طایفی ، غلام رسول رحمانی
  ۳۵-۵۱
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.46
 • جای‌گاه دیپلُماسی علمی در تأمین امنیت ملی در روابط ایران و افغانستان

  دکتر ماندانا تیشه‌یار
  ۵۳-۶۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.47
 • تأثیر معاشرت‌های اجتماعی در پیش‌گیری از تکرار جرایم کودکان و نوجوانان

  دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان ، عبدالقدیر سروش
  ۶۹-۸۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.48
 • کاربردِ اصولِ منطقی دراُنس‌التّائبینِ شیخِ جام (با توجه به سه اصلِ منطقی: تعریف، تقسیم و استدلال)

  پوهنیار میرضیاءالدین میری
  ۸۹-۱۰۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.49
 • رضایت مشتری از خدمات بانکی الکترونیکی (مطالعۀ موردی: افغانستان)

  حامد امیری
  ۱۰۹-۱۲۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.50
 • شرح‎ حالِ امام بُستی و کتابش «صحیح ابن حِبّان»

  عبدالناصر امینی
  ۱۲۹-۱۴۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.51
 • اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه‌های عمرانی با توجه به حوزه‌های عمل‌کردی استاندارد مدیریت پروژه (مطالعۀ موردی: پروژه‌های عمرانی شهری هرات)

  سید مسعود اسلمزاد ، محمد عابد انور
  ۱۴۹-۱۶۲
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.52
 • بررسی تأثیر فرهنگ قبیله‌یی و اُدهُوکراسی بر فساد اداری (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی ولايت‌های هرات و فراه)

  علی احمد امیری
  ۱۶۳-۱۷۹
  DOI: https://doi.org/10.58342/.v10i2.53