دوره 11 شماره 4 (1401): دوره و سال یازدهم نشراتی، شمارۀ چهارم، زمستان ۱۴۰۱

					View دوره 11 شماره 4 (1401): دوره و سال یازدهم نشراتی، شمارۀ چهارم، زمستان ۱۴۰۱
چاپ شده: 2022-12-10

مقاله‌های علمی - پژوهشی

 • تاریخ‌چۀ تفسیرنگاری در هرات و نقد منهج تفسیر انوارالقرآن

  پوهاند فضل‌الرحمن فقیهی
  ۱-۲۲
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.3
 • راه‌کارهایی جهت افزایش اعتماد میانِ نظام و ملت در افغانستان

  دکتر محمد‌طاهر تنزه‌ای
  ۲۳-۳۹
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.4
 • بررسی توقعات متعلمان مکاتب از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

  محمدعابد انور ، علی احمد امیری ، جلیل‌احمد پویا
  ۷۷-۸۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.7
 • بررسی رابطۀ انگیزش الهام‌بخش و تعهد عاطفی با نقش میانجی سازگاری درونی در دانش‌گاه غالب هرات (1400)

  احمدفرید فانوس غوثیار
  ۸۹-۹۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.8
 • نقدجامعه‌‌‎شناسیک دفتر شعریِ بادبان (اثر سلیمان لایق)

  پوهنیار میرضیاءالدین میری
  ۱۱۵-۱۲۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.10

مقاله‌های علمی - مروری

 • مارکه؛ جلوه‌‌یی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان

  دکتر عبدالملک وحیدی ، خادم‌حسین رحیمی
  ۴۱-۵۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.5
 • امام ابوحنیفه (رح) و مبارزه با استبداد سیاسی

  فضل‌احمد احمدی
  ۵۷-۷۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.6
 • دگرگونی سازمان‌ها و چرایی شکست شان

  غلام دستگیر عمر
  ۹۹-۱۱۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V39.I4.9