دوره 12 شماره 2 (1402): دوره و سال دوازدهم نشراتی، شمارۀ دوم، تابستان ۱۴۰۲

					View دوره 12 شماره 2 (1402): دوره و سال دوازدهم نشراتی، شمارۀ دوم، تابستان ۱۴۰۲
چاپ شده: 2023-06-22

مقاله‌های علمی - پژوهشی

 • نگارگری هرات در دورۀ تیموریان و امتداد آن از بهزاد تا مشعل

  پوهاند دکتر فضل‌الرحمن فقیهی orcid icon
  ۱-۱۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.1
 • بی‌زمانی اسطوره‌یی- کهن‌الگویی در اشعار فروغ فرخ‌زاد

  دکتر شیرزاد طایفی orcid icon ، نسیم بیدبرگ orcid icon
  ۱۹-۳۹
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.2
 • بررسی رابطۀ کیفیت زنده‌گیِ کاری و عمل‌کرد شغلی با نقش تعدیل‌گر نشاط سازمانی در پوهنتون‌های غالبِ هرات و کابل

  اسلام‌الدین مؤمنی orcid icon ، محمد‌عابد انور orcid icon
  ۴۱-۵۷
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.3
 • تبیین گزاره‌های روابط بین‌الملل در پارادایم پُست‌مُدرنیزم

  علیرضا انصاری‌ ‌کارگر‌‌ orcid icon
  ۵۹-۷۸
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.4
 • تقابل عقل و عشق در شعر حیدری وجودی (با آورده‌هایی از مولانا)

  فدامحمد رادپور orcid icon ، دکتر محمود بشیری orcid icon ، دکتر غلامرضا مستعلی پارسا orcid icon
  ۷۹-۹۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.5
 • تصور هرات‌نشینان از پوهنتون غالب (جامعۀ هدف: کارفرمایان)

  فیروز احمد گنجی orcid icon ، علی احمد امیری orcid icon
  ۹۷-۱۱۶
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.6
 • کرامت انسانی به‌عنوان مبنای حقوق فرد مظنون در نظام حقوق جزای افغانستان و ایران

  پوهنمل دکتر ذاکرحسین رضایی orcid icon
  ۱۱۷-۱۳۵
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.7
 • انواع عبارت‎ در روضات‌الجنات فی اوصاف‌ مدینۀ هرات

  خدابخش سعادتی orcid icon
  ۱۳۷-۱۵۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.8
 • معرفت‌شناسی تشبیهی و تنزیهی و نسبت‌سنجی آن با اسفار اربعه

  دکتر داود اسپرهم orcid icon ، غلام رسول رحمانی orcid icon
  ۲۰۶-۱۹۳
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I1.11

مقاله‌های علمی - مروری

 • روی‌کرد امام ابوحنیفه در قبال اعتدال و میانه‌روی

  فضل‌احمد احمدی orcid icon
  ۱۵۵-۱۷۲
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I2.9
 • پيش‌گيری رشدمدار از خشونت علیه اطفال در افغانستان

  دکتر عبدالملک وحیدی orcid icon
  ۱۷۳-۱۹۲
  DOI: https://doi.org/10.58342/ghalibqj.V.12.I1.10